Privacy verklaring

The Main Event  Privacyverklaring AVG.
The Main Event, gevestigd aan Hoofdweg 29, 9617 AA Harkstede Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
The Main Event
Hoofdweg 29
9617AA Harkstede

De heer A. van Dijk is de Functionaris Gegevensbescherming van The Main Event hij is te bereiken via info@themainevent.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken;
The Main Event verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum indien opgegeven
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie en telefonisch
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type
– Akkoordverklaring (bij minderjarige bezoeker)
– Camerabeelden en foto’s, ook beveiligingsbeelden

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een website bezoeker ouder dan 16 is. Enige controle van ouders bij de online activiteiten van hun kinderen is dan ook te adviseren, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@themainevent.nl, dan verwijderen wij deze informatie. Voor onze evenementen verzamelen we van alle minderjarige bezoekers ‘akkoordverklaringen’ met contactgegevens en handtekeningen van ouders of wettelijk voogd, waarop verklaard wordt dat deze minderjarige, met kennisneming van de inhoud van de toepasselijke reglementen, toestemming krijgt om onder, dan wel zonder ouderlijk toezicht deel te nemen aanhet evenement.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken. Personalia 5 jaar na laatste accountmutatie* Voor afhandeling van garantie en veiligheidskwesties aangaande de in de overeenkomst opgenomen producten.

(grondslag 1,2,3)
Adresgegevens 5 jaar na laatste accountmutatie* Voor afhandeling van garantie en veiligheidskwesties aangaande de in de overeenkomst opgenomen producten.
(grondslag 1,2,3)
Geboortedatum indien opgegeven 5 jaar na laatste accountmutatie* Voor extra controle bij telefonische contactmomenten.
(grondslag 1)
Telefoonnummer 5 jaar na laatste accountmutatie* Voor afhandeling van garantie en veiligheidskwesties aangaande de in de overeenkomst opgenomen producten.
(grondslag 1)
E-mailadres 5 jaar na laatste accountmutatie* Voor afhandeling van garantie en veiligheidskwesties aangaande de in de overeenkomst opgenomen producten. En indien daarvoor toestemming is verleend voor het toesturen van onze digitale nieuwsbrief.
(grondslag 1,2)
IP-adres 5 jaar na laatste bezoek* Voor analyse van verkeer en als bewijslast voor de juridische overeenkomst.
(grondslag 1,2)
Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch 5 jaar na laatste accountmutatie* Voor het verbeteren van uw gebruikerservaring en het kunnen bieden van een persoonlijke behandeling.
(grondslag 1,2)
Gegevens over jouw activiteiten op onze website 2 jaar na laatste bezoek, met uitzondering van gegevens welke in uw account zijn opgeslagen, zoals mutaties van ordergegevens* Voor het verbeteren van uw gebruikerservaring en het kunnen bieden van een persoonlijke behandeling. Voor het verbeteren van de inrichting van onze website en productinformatie.
(grondslag 1)
Internetbrowser en apparaat type 2 jaar na laatste bezoek* Voor het verbeteren van uw gebruikerservaring en het kunnen bieden van een persoonlijke behandeling. Voor het verbeteren van de inrichting van onze website en productinformatie.
(grondslag 1)
Akkoordverklaring 7 jaar kalenderjaren na het evenement waarop deze van toepassing is. Voor eventuele bewijslast bij juridische geschillen.
(grondslag 1,2,3)
Camerabewakingsbeelden en overige video-/ foto-opnames 28 dagen na opname, met uitzondering van beelden welke gebruikt worden voor publicatie ter promotie van het evenement in kwestie of de overige commerciële activiteiten van The Main Event Voor livestreams, (internet)video’s, toezicht, veiligheid en registratie van ongevallen en overtredingen.
(grondslag 1,2,3)
Gegevens worden jaarlijks (geautomatiseerd) opgeschoond in de laatste week van het jaar. Hierdoor kan het voorkomen dat uw gegevens wel in aanmerking komen voor verwijdering maar nog niet verwijderd zijn.

Delen van persoonsgegevens met derden
The Main Event deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. The Main Event blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt The Main Event jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Mailchimp
Voor het verwerken en verzenden van onze digitale nieuwsbrieven Contactpersoon en e-mailadres
(grondslag 1)
Ticketing
Voor het afhandelen van alle zaken omtrent ticketverkoop. Gegevens noodzakelijk voor wijzigingen in gegevens voor tickets die je zelf aangeschaft hebt in onze webshop.
(grondslag 2)
Google Gebruikersstatistieken van onze websites Gebruikersstatistieken (pseudo-anoniem)
(grondslag 1)
Vervoerder (DHL, PostNL, Koeriersdienst) Voor het bezorgen van goederen Contactpersoon, Adresgegevens, Telefoonnummer, e-mailadres, eventueel extra door jou verstrekte informatie.
(grondslag 2)
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.
The Main Event gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door The Main Event. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@themainevent.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek . The Main Event wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen.
|The Main Event neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@themainevent.nl

De zes wettelijke grondslagen zijn:
-Toestemming: De betrokkene heeft toestemmingen gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.
-Overeenkomst: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.
-Wettelijke verplichting: De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust.
-Vitaal belang: De verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of van een ander natuurlijke persoon te beschermen.
-Publiekrechtelijke taak: De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen.
-Gerechtvaardigd belang: De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkenen die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer de betrokkene een kind is.

Wijzigingen
The Main Event behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Check daarom regelmatig het privacy statement voor eventuele aanpassingen. Deze versie is van 01-12-2018″

Laatste nieuws

Ticket verkoop ook gewoon aan de ‘deur’

Natuurlijk kan je ook gewoon je tickets aan de kassa halen, vooraf ben je zeker van je kaartje, maar aan… Read more »

Uniek esport Topsport area bij TME 2019

Wil je jezelf als gamer verder ontwikkelen en verantwoord met je sport omgaan dan is het esport Topsort area de… Read more »

Teamtickets nu beschikbaar!

Via deze link kan je direct een keuze maken voor een van de teamtickets voor de Main Compos die we… Read more »

Meer nieuws

Tickets

LAN Ticket
VIP ticket
Esport pro ticket

Het basispakket voor een LAN.

Ticketshop
 • Tafel
 • normale stoel
 • Gigabit netwerk aansluiting of Power WiFi
 • Ticket voor de afterparty
 • Slaapplek in aparte zaal

Voor de gamers die net wat meer willen. Een uitgebreider LAN pakket.

Ticketshop
 • Brede tafel
 • Gigabit aansluiting
 • Power Wifi
 • Gaming chair
 • Goodie bag
 • Ticket voor de afterparty
 • Aparte slaapplek
 • En meer!

Het ultieme eSports pakket

Ticketshop
 • Brede tafel
 • Gigabit netwerk aansluiting
 • Power WiFi
 • Goodies
 • Voedseldeskundige
 • Fysiotherapeut
 • Ticket voor de afterparty
 • Slaapplek
 • was en douche
 • en meer!